Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Kontakt


Bendo 
Lovačka br.4
11000 Београд

Теl.fах. + 381 2510 364
Теl +381 60 473 14 11
mail: bendogrejanje@gmail.com 
ВVeb: www.bendo.rsElektro usluge cene

 

Deo cenovnika iz naše ponude

Izrada i montaža nove instalacije po IZVODU                                                  1.200,00 Rsd

Montaža razvodne table sa osiguračima do 10 kom                                         5.800,00 Rsd

Svaki dodatni osigurač po kom                                                                            400,00 Rsd

Ugradnja prekidača i utičnica po kom                                                                 360,00 Rsd

Montaža lapi i lustera po kom                                                                           2.400,00 Rsd

Postavljanje termostata po kom                                                                      3.600,00 Rsd

Zamena grejača po kom                                                                                   3.600,00 Rsd

Štelovanje sobnog termostata po kom                                                            2.400,00 Rsd

Zamena ventilatora po kom                                                                              3.000,00 Rsd

Dolazak na adresu se naplaćuje za krajni račun manji od 6.000,00 din.

Za račun preko 6.000,00din. gratis.

Kontakt


Bendo, Lovačka 4, 1000 Beograd

Tel: +381 64 404 65 65, +381 60 473 14 11

+381 11 2510 364


e-mail: bendogrejanje@gmail.com

web: www.bendo.rs